CONCURS 24 AUGUST 2012

                                                                   ANUNŢ


Primăria comunei Pîngăraţi, judeţul Neamţ, anunţă scoaterea la concurs pe o perioadă determinată, 1 post vacant temporar de bibliotecar comunal.
Condiţii de desfăşurare a concursului :
-dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei comunei Pîngăraţi, judeţul Neamţ, cu sediul în com. Pîngăraţi, judeţul Neamţ, până la data de 31.08.2012.
-concursul va avea loc în ziua de 24.09.2012, ora 10 la sediul Primăriei comunei Pîngăraţi, judeţul Neamţ.
Condiţii de participare la concurs:
- absolvent studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
- vechimea în specialitatea studiilor : nu este cazul;
- cunoştinţe, nivel minim, calculatoare, etc.