Cultură şi învăţământ

CULTURĂ
Comuna Pîngarați face parte dintr-o zonă în care, tradițiile s-au păstrat de-a lungul timpului, rezistând în confruntarea cu tentațiile civilizației.
La Pîngarați se mai lucrează încă la războiul de țesut. Ruxanda Popovici din satul Oantu și Elena Lăzărui din satul Pîngărăcior dețin frumoase colecții de țesături lucrate la război.
În satul Oantu se mai confecționează dranita(șindrila) pentru realizarea învelitorilor la locuințe, lucrate artistic în formă de "solz de pește" sau "coadă de rândunică".
Gavril Borsuc din satul Stejaru confecționeaza naiuri și drambe. El este în același timp și un virtuos naist, fiind prezent de zeci de ani la manifestarile artistice din județ și din țară.
Nici tradiția cântecului și dansului popular nu s-au pierdut. Ea este continuată Ghiță Dandu precum și de tinere talente care s-au afirmat pe plan local și nu numai.
Ansamblul de cântece și datini populare "ONTISORUL", urmat de "TRANDAFIRUL OANTULUI" și mai recent de ansamblul folcloric al comunei sunt alte mărturii ale continuării tradiției popularc pe meleagurile noastre.
Iată încă o dovadă a preocupării și dorinței pentru păstrarea tradiției la Pîngarați: Grupul de copii" de la Grădinița din satul Preluca au obținut în acest an la Festivalul Național de Teatru al copiilor de la Piatra Neamț, locul I cu spectacolul "POVESTEA COPILĂRIEI".
 
ÎNVĂȚĂMÂNT
În comuna Pîngarați, învățământul actual se desfășoară pe trei nivele ( preșcolar, primar și gimnazial ) cu un număr de 602 preșcolari și elevi, îndrumați de 8 educatoare, 12 învățători șj 26 profesori, într-un număr de trei școli cu clasele 1-Vlll, două școli cu clasele I-IV și trei grădinițe cu localuri separate, toate aceste structuri formând unitatea școlară cu personalitate juridică Școala de Arte și Meserii Pîngarați.
Colectivul profesorilor (în totalitate calificat). Împreună cu personalul didactic auxiliar și ajutat de personalul nedidactic. urmărește ridicarea continuă a calității învățământului pângărățean prin aplicarea celor mai potrivite metode didactice. prin cointeresarea tuturor elevilor și părinților acestora și prin utilizarea permanentă a resurselor materiale moderne existente în școli, respectiv laboratoarele de informatică (în fiecare școala cu clase gimnaziale ), laboratoarele de matematică-fizică, cele de chimie. cele de limba română și limbi străine și cele de biologie.
Conducerea SAM Pîngarați a urmărit asigurarea în permanență a celor mai bune condiții pentru desfășurarea activităților didactice, a asigurat dotarea unităților școlare cu mobilier nou și funcțional, a asigurat necesarul de combustibil pentru încălzire, a înlocuit tamplăria de lemn cu cea de Termopan pentru ridicarea gradului de izolație termică a clădiriior școlilor și a instalat centrale termice în patru structuri școlare.
Rezultalele muncii pe acest domeniu sunt foarte bune și se materializeaza prin intrarea tuturor elevilor ce termină clasa a Vlll-a la licee cu tradiție din Piatra Neamț și Bicaz, prin locuri fruntașe la olimpiade și concursuri pe diferite discipline de învătământ, prin proiecte educaționale de nivel internațional, național, regional și local, prin actiuni ecologice derulate permanent, prin ansambluri de dansuri la nivel de școli, prin trupe artistice cu spectacole deosebite începând cu grădinițele, prin schimburi de idei și activități cu alte școli din județ și din țară.
Considerăm că oferta educațională a învățământului pângărățean se aliniază la Sandardele educației noi, moderne, care să pregătească elevii pentru noile cerințe ale economiei de piață, ale unei societăți în permanență schimbare ale unei vieți complexe.