Ghiţă Dandu

 
Ghiţă Dandu, este o persoană reprezentativă pentru folclorul moldovenesc din zona Văii Bistriţei-Neamt. S-a născut si a crescut în şoaptele izvoarelor, sunetul tălăngilor turmelor şi freamătul pădurii munţilor de pe meleagurile Pîngăraţilor. Cu deosebită sensibilitate, transmite odată cu cântecul lui, dragostea de viaţă şi de frumos către sufletul ascultătorilor. Este de părere, că,în primul rând locuitorii satelor, care nu au pierdut legătura cu originalitatea, sunt cei mai în măsură să ducă mai departe mesajul cântecului popular.
Dupa terminarea studiilor liceale la Bicaz, a absolvit cursurile Scolii de Artă populară din Piatra Neamt la clasa prof. Nela Frâncu. În prezent este student la Universitatea Spiru Haret.
Culegător, creator si interpret de material folcloric zonal, a făcut parte la inceput de drum, din Ansamblul de tradiţii populare din Pîngaraţi şi din Cenaclul artistic condus de prof. Dumitru Bezem, colaborând în decursul activităţii, cu majoritatea tarafurilor şi ansamblurilor artistice ale judeţului.
În ultimii ani, participă la emisiunile din cadrul posturilor de radio şi televiziunilor locale şi naţionale, precum şi la sărbatorile culturale organizate în Neamţ şi în judeţele învecinate, aducând în faţa ascultătorilor şi spectatorilor o parte din zestrea folclorică zonală.
Este realizator al unui album, care conţine, o suită de melodii populare şi de petrecere culese din localităţile Oanţu, Pîngăraţi şi Tarcău, orchestrate de catre prof. şi dirijorul Trifan Leanca şi instrumentişti ai Ansamblului Ciprian Porumbescu din Suceava.