Proiecte de dezvoltare

Proiecte investiţii:

Alimentare cu apă în toate satele componente,

Alimentare cu gaz metan a comunei,

Asfaltare drumuri săteşti şi comunale,

Construirea de grădiniţe cu program prelungit