Relieful şi vegetaţia

Relieful comunei este predominant muntos, teritoriul fiind străbătut de munții Stânișoarei și munții Tarcăului. Munții Stânișoarei cuprind arealul din stânga Bistriței cu masivele Frasin, Botoșanu, Paru.Altitudinea maximă este de 1212 m în vârful Prislopasu. Munții Tarcăului ocupă partea sudică a comunei. Altiludinea maximă fiind la Vârful Harman 1226 m și la Vârful Murgoci 1293 m.
Comuna este străbătută de o bogată rețea hidrografică reprezentată de râul Bistrița cu afluenți: pâraiele Stejaru, Pîngarați,și Pîngăracior pe partea stângă și pârâul Oanlu pe partea dreaptă. Rețeaua hidrografică este completată de lacurile artificiale Pîngarați și o parte a lacului Vaduri.