Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Concesiune nr.3355 din 23.04.2018

PRIMĂRIA COMUNEI PÎNGĂRAȚI, judeţul Neamț, telefon 0233240317, fax 0233240317, email office@pangarati.ro, anunță concesionarea prin licitație publică cu strigare a pășunii proprietatea publică a comunei pe lot de exploatare prezentată în tabelul următor :

Lot exploatare Trup pasune Suprafata Loturi pentru concesiune (Ha)
     
L11 Paladia 27,23
Total 27,23 ha

Caietul de sarcini care cuprinde si documentatia de participare poate fi achizitionat de la sediul primariei Pingarati. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 10.05.2019, ora 10.00
Informaţii privind ofertele: se regăsesc în Caietul de sarcini
Data limită de depunere a ofertelor: 13.05.2019, ora 15.00
Data şi locul la care se va desfăşura LICITAȚIA : 14.05.2019, ora 10.00, la sediul concedentului Primăria Comunei Pîngărați
Relații suplimentare se pot obține la sediul concedentului din sat Pîngărăcior, Comuna Pîngărați sau la telefon 0233240317, compartiment financiar-contabil.

PRIMAR,

Petru LUNGU-BORDEA

Ultima actualizare: 08:34 | 20.05.2024

Sari la conținut